GDPR för SaaS- och Techbolag

juristnu

Söker du mätbara resultat?
-Vi hjälper dig med tydliga avtal!

Vill du utveckla din verksamhet?
-Vi hjälper dig att tänka nytt inom juridiken!

Har du hamnat i ett låst läge?
-Vi hjälper dig med möjliga lösningar!

Vad är riskerna i dina val?
-Vi hjälper dig att reda ut riskfrågorna!

Kontakta mig

Flexibilitet

Dagens affärsvärld är mobil, rörlig och dynamisk. Oftast finns det fler möjliga svar på just dina frågor. En tidig kontakt med oss är därför optimal.

Samarbete

När två parter har ett gemensamt mål vill de oftast ingå ett avtal. Tydliga avtal är grunden för hållbara relationer. Vi hjälper dig med dina befintliga och kommande avtal.

Informationsmängd

Hur ska du förhålla dig till den ständigt ökande informationen? Vi är vana med komplexa frågor i kombination med hög informationsmängd.

Molntjänster och IT-rätt

Hemsidor, lagring i molnet, PUL (GDPR), agility, är exempel på juridiska områden vi hanterar.

Allmänjuridik

Avtal, skatterätt, migration, arbetsrätt, familj och målsägandebiträde är andra exempel på regelbundna uppdrag.

Kontakta mig

Dataskyddsombud att hyra

GDPR har kommit för att stanna. Enligt GDPR är dataskyddsombudet hörnstenen i ett lyckat dataskyddsarbete. juristnu har dataskyddsombud som tjänst.

Nöjda kunder!

Kicki och Bo Johan WigfeldtFrån våra kunder (anonyma referat på grund av sekretess):


Vi blev överraskade av att bara några få ändringar i avtalet kunde öka tydligheten så mycket.


Vi fick hjälp av juristnu att utveckla det vi ville framåt.


När juristnu var med kände vi oss trygga i en situation, som vi trodde vi satt fast i.


Kontakta mig

Kontakta mig!

Vad vill du juristnu ska hjälpa dig med?

Söker du mätbara resultat, vill du utveckla verksamheten, eller har du hamnat i ett låst läge?


Beskriv kort vad du vill uppnå!

Skriv även vad du vill att vi ska hjälpa dig med!

Some fields are not valid
Kontakt
Login