Om juristnu


juristnu Sverige AB.

Vi har hanterat juridiska frågor i över 20 år.


Bo Johan Wigfeldt är Jur kand och Fil kand (systemvetenskap), samt delägare.

Anlitas som dataskyddsombud och som rådgivare angående GDPR.

Hanterar avtal både för företag och privatpersoner.

Undervisar i ämnen om avtal, IT-rätt, GDPR och arbetsrätt.

Förordnas som offentligt biträde och målsägandebiträde.

Språk: svenska och engelska.

Login