Tjänster

Avtalsrätt

 • utredning
 • granskning
 • förhandling

IT-rätt

 • rådgivning
 • utbildning

GDPR

 • dataskyddsombud
 • utbildning
 • rådgivning
 • projektledning

Migrationsrätt

 • arbetstillstånd

Förvaltningsrätt

 • offentligt biträde
 • ombud

Straffrätt

 • målsägandebiträde

Debitering sker per timme och i förskott, om inte annat är överenskommet.


Swish: 123 007 4500

BG: 129-3109


Allmänna villkor för juristnu Sverige 2017:1.1 tillämpas för avtal ingångna med juristnu Sverige.

Kontakta mig

Login